iletişim teknikleri eğitimi

aşağıdaki konu başıklarını içerir...

İletişimle ilgili bilgiler hem iş hayatında hem de sosyal hayatta, daha kaliteli, bilinçli ilişkiler kurmak için yardımcıdır.

Bir iş grubunda ya da şirkette, çalışanların birbirine hitap şekli, konuşma şekilleri, aralarında kurdukları ilişki önemlidir.
Bu konuda iş yerleri ile çalışırken üç açıdan uygulamalarla hareket edilir.

  • Çalışan-Çalışan İlişkisi
  • Çalışan-Yönetici (Patron) İlişkisi
  • Çalışan-Müşteri İlişkisi

Diğerinin sevmediğimiz özellikleri, kendi kendimizi bulmaya yardım edebilir.”
Carl G.Jung

Kişiler, ancak düzgün iletişim kurabildikleri ölçüde kendilerini doğru ifade edip anlaşabilirler. Anlaşıldığını hissetmek, insanı rahatlatır ve bulunduğu ortama ait hissetmesine destek olur. Çoğu zaman farkında bile olmadan yapılan yanlışlar, insanlar arasında soğuk rüzgarların esmesine sebep olabilir. Ortamın kalitesinin artması için DOĞRU İLETİŞİM YÖNTEMLERİ’ nin bilinmesi ve uygulanması şirket çalışan eğitimlerinin temel adımlarındandır.

1. BEDEN DİLİ

İletişim Eğitiminin temelini oluşturur.
İletişimin %55’ini oluşturan beden dilini birey nasıl kullanıyor?
Kişi, biriyle konuşurken isteklerini ne kadar doğru ifade edebiliyor?
Kişi kendini ne kadar doğru anlatıyor?
Kişi karşısındaki insanı ne kadar dinliyor?
Kişi karşısındaki insanı ne kadar doğru anlıyor?
Bu soruların cevapları, keyifli uygulamalar ve kişisel gelişim oyunları ile çalışılır. Çalışanların yoğun iş temposunun stresli atmosferinden uzaklaşması, eğlenerek öğrenmesi ve motivasyonlarının artması için eğitimlerimiz destek olmaktadır.

2. BEN DİLİ – SEN DİLİ

“Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.”
Konfüçyüs

Kullanılan dilin, iletişime olumlu ya da olumsuz etkisi üzerine çalışma yapılır. İpuçlarından faydalanan kişinin kendini ifade etmesi kolaylaşır. Böylelikle, doğru kelimeler ve cümleler seçememekten kaynaklanan anlaşmazlıklar düzeltilebilir.

3. SÖZLÜ-SÖZSÜZ İLETİŞİM
İletişim kurarken kullanılan sözlü ve sözsüz belirtiler gözlemlenir. Role play ve Nlp uygulamaları ile çalışılır.

4. EMPATİ
Sözlük anlamı “kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyması” olan empati, başlı başına bir eğitim konusudur. Uygulamalarla, çalışanlara doğru empati kurma teknikleri öğretilir. İletişimin en önemli adımlarındandır.

5. DİNLEME

Etkin dinleme alışkanlığı geliştirilebilmesi için çalışanlara bilgi verilerek uygulamalar yapılır. Dinleme özelliği eksik olan bir kişinin şirketteki pozisyonu ne olursa olsun, yaptığı işte problem çıkması kaçınılmazdır. Her konumdaki kişi için önemli olan bir eğitimdir.

6. HAYIR DİYEBİLMEK ve SINIR KOYABİLMEK
NLP (Sinir Dili Programlaması) teknikleri, insan profillerini tanımak açısından faydalı olmaktadır. Kişilik tiplerini anlamak, iletişimi kolaylaştırır.
Hayır diyebilmek, tanıdık insanlarla daha etkin ve sınır koyarak iletişim kurabilmek açısından önemli bir çalışmadır. Role play ile yapılan yanlışların fark edilmesi sağlanır. Fark etmek, çözmenin yarısıdır.

İlişkilerinde sınır koyabilen bir insan, hem sosyal hayatında hem de iş hayatında rahat eder. Aslında herkes prensipli, doğrusu yanlışı belli olan, “hayır” ve “evet” cevabı net olan insanlarla çalışmayı ister. Toplumsal özellikler iş hayatını da etkilemektedir. Kültürümüzde örtük iletişim oldukça sık kullanır.

‘İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri ve inançlarıdır.’

A.Einstein

İnsanlar kırılmasın diye “hayır” yanıtını ertelemek, ayıp olur diye telefonlara çıkmamak, ya da yüz yüze görüşmelerde “evet” anlamına gelecek cümleler sarf ettikten sonra telefonda “hayır” demek sınır ihlaline yol açabilir.

‘Uyuyor taklidi yapan bir adamı uyandırmak imkansızdır.’

 Navajo Kabilesi

Sınır koyabilmek ise insanı özgürleştirir.

7. İKNA YÖNTEMLERİ
Bir kişinin, karşısındaki insanı ikna edebilmesi için öncelikle konuya kendinin inanması gereklidir. Bu nedenledir ki; satış şirketleri, elemanlarını sahaya göndermeden önce aylarca süren eğitimlere yüklü miktarda yatırım yaparlar. İlk ve en önemli adım iç müşteriyi (çalışanı) ikna etmektir.

“Yeteri kadar nedeniniz varsa, her şeyi yapabilirsiniz.”
Jim Rohn


Etkileyici bir ses tonu, doğru anlatım şekli, uygun yerde yapılan vurgu ve tonlamalar, beden dilini doğru kullanmak bir bütün olarak karşı tarafı etki altına almada yardımcıdır.
Pek çok meslekte önemli olan ikna yöntemleri anlatılarak, uygulamalarla pekişmesi sağlanır.

8. DAVRANIŞ ve NEZAKET KURALLARI
Özellikle hizmet sektöründe bilinmesi gereken davranış kuralları öğretilmektedir. Pek çok alanda müşteri şikayetlerini azaltmak konusunda etkili bir eğitimdir.
Yapılan anketlere göre, nazik olduğunu düşünen pek çok kişi çevresi tarafından öyle algılanmıyor. Bunu anlayabilmek için, hangi iletişim tekniğini geliştirmek gerektiğini bilmek önemlidir. Eğitimlerde, bireysel farkındalık kazanılması için çalışılmaktadır.