eğitimlerde kullanılan teknikler

Nlp, yaratıcı drama, role play, obje ve resim çalışmaları, imajinasyon...

NLP :

Bütün iyi iletişimciler tarafından kullanılan NLP tekniği mükemmel sonuçlar elde etmek için beynin yeniden programlanmasıdır.

Zayıflamak, özgüven kazanmak, kendinize daha çok güvenmek, daha sağlıklı ve kolay ilişkiler kurabilmek, iş hayatında ya da sınavlarda daha başarılı olabilmek vb. gibi birçok konuda Beyin Dili Programlamasından yararlanılabilir.

Kişisel gelişim alanında oldukça sık kullanılan NLP yöntemi, kişiyi kısıtlayan korku, duygu ve düşüncelerin, negatif etkileyen alışkanlıkların üstesinden gelerek, bireyi kendi hedefleri doğrultusunda destekleyen ve yeni davranış seçeneklerinin oluşturulmasında destek sağlayan bir sistemdir. Kişinin geçmiş yaşantısındaki korku ve öfkelerden, sıkıntılardan, kısıtlayıcı inanç ve alışkanlıklarından sıyrılarak, alternatif seçenekler görebilmesi konusunda yardımcı olur. Daha çok seçeneği olan insan zorunlu seçimlerin dışında da seçim yapma şansı yakalamış olur.

NLP yaşamından memnun olmayan ya da hayatındaki belirli bir konuda değişiklik isteyen ( iş, okul, sosyal yaşantı, ilişki vb. ) kişilere daha önce göremedikleri yeni alternatifler sunabilir. Tabii bu sistemde, kişinin kendi potansiyelinden yararlanması sağlanmakta ve özel yöntemler kullanarak her bireyin kendi yaşam enerjisini artırması, içindeki gerçek potansiyele ulaşması sağlanmaktadır.

Kişisel potansiyeli ortaya çıkartmak açısından oldukça etkili olan NLP yöntemi birçok alanda kullanılır:
Psikolojik danışmanlık alanlarında, psikoterapi ve ruh sağlığında, iş dünyasında, pedagoji ve eğitim bilimlerinde, çocuk yetiştirmede, sağlık ve sporda, siyaset, hukuk, reklam alanlarında, satışta, şirket yönetimlerinde, sanatta ve yaratıcılık gerektiren her meslekte NLP kullanılır.

Yaratıcı Drama ve Role Play Çalışmaları
Eğitim çok yönlü olduğu zaman daha anlamlı ve kalıcı olmaktadır. Eğitimlerde kullanılan tekniklerin görsel, işitsel ve kinesitetik özelliği birlikte barındırması her bireye hitap edilmesini sağlar. Yaratıcı dramada tüm bu unsurları sergilemek mümkündür, çünkü canlıdır.
Genel anlamda tiyatro formları kullanılarak, katılımcıların yaratıcılıklarını geliştirmesi desteklenir. Bakış açısı ve yaratıcılığı geliştirmek yönünde eğitilen kişiler, bu yöntemin etkilerini doğal olarak iş yaşamında da kullanacaklardır.
İş hayatında karşılaşılan her türlü olayın çeşitli yöntemler ve sahnelerle canlandırılması şeklinde uygulamalar yapılır. Bir oyun niteliği taşıyan uygulamalarda, kişi içindeki çocuğu tekrar canlandırmış olur. Nasıl çocuklar oyunlarla öğrenerek yetişkin olmaya hazırlanıyorlarsa, yetişkinlerde oyunlarla gerçek yaşam sahnelerine hazırlanırlar.
Role play çalışmalarıyla bazen bir satış görüşmesi, bazen 2 iş arkadaşının ilişkisi, bazen sunum yöntemleri gibi pek çok alan üzerine uygulama yapılabilir.
Kişinin kendini sahnede görmesi ve oynaması direkt olarak hem zihnine hem de duygularına yönlendirme yapar. Bu da istenen kişisel gelişim için atılabilecek büyük bir adımdır.

İmajinasyon:
“Hayal edebiliyorsanız gerçekleştirebilirsiniz.”   Walt Disney
Her şey hayal ile başlar. Ancak hayal kurmak ile hayal etmek farklıdır. Çeşitli yöntemlerle hedefler için canlandırma yapılma metodudur.

Resimler ve Objeler:
Eğitimlerde kullanılan renklendirici ve akılda kalmayı kolaylaştırıcı uygulamalardır. Çoğu zaman aradan yıllar geçse de hatırlanan çalışmalardır.

Anket:
Eğitimlerde, bireylerin duygularını ve düşüncelerini önceden hazırlanan cümleleri kullanarak daha net ifade etmelerine destek olan bir yöntemdir.

Sunum Teknikleri:
Eğitime katılan kişilerin kendilerini ifade etme noktasındaki gelişimlerini desteklemek için uygulanan bir yöntemdir.

Relaxasyon:
Bireylerin iş ortamında yaşadıkları gerginliğin azaltılması için uygulanan rahatlama egzersizleridir.