Kurumsal Danışmanlık

İşini, işyerini geliştirmek isteyen bireyler ve gruplar için koçluk çalışmalarını içerir. Kişinin kendisinde değiştirmesi gereken, işe yönelik davranış şekilleri bulunarak bunlar üzerinde çalışma yapılır. Seanslar şeklinde ilerleyen çalışma sırasında, ihtiyaca yönelik olarak, bireyin işyerinin genel koşulları değerlendirilir.

Mekanda, çalışanlarda yapılması gereken değişikliklere, soru – cevap şeklinde yapılan bir anketle karar verilir.

Bazen şirkette bir odanın değiştirilmesi, bazen bir çalışanın belirli bir konuda eğitim alması, yeni eşyalar alınması, işinizle ilgili atılabilecek yeni adımlar vb. gibi pek çok konuda bakış açınızın gelişmesi hedeflenir.
Kurumsal danışman, sizin bilginizi fark etmenizi ve doğru kullanmanızı destekler.